شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
زنجان خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای حسین باقری سعدی شمالی ۵۰ متر پایین تر از بیمارستان ارتش پلاک ۳۱۷ نمایندگی چرخ خیاطی باقری ۰۹۱۲۴۴۱۵۱۹۸
۰۲۴۳۳۵۴۷۴۹۴
زنجان خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای غفور مصطفوی زنجان خیام غربی ۱۰۰ متر بعد از پل سید الشهدا کنارگذر به سمت تبریزجنب لوازم یدکی علیزاده نمایشگاه مرکزی ایران جک در استان زنجان

زنجان بازار بزرگ قیصریه پلاک ۱۸

۰۲۴۳۳۳۶۱۷۵۱-۰۲۴۳۳۳۲۵۴۶۸
۰۹۱۰۴۴۷۵۸۱۲-۰۹۲۲۴۴۱۴۰۷۵
زنجان خدمات پس از فروش چرخ آقای علیرضا نوری اسلام آباد بیست متری مدنی جنب بانک تجارت کوچه روح الله زارع فروشگاه جک سنتر ۰۹۱۲۷۴۳۶۲۵۵
ابهر خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای داوود بیگی ابهر، خ امام خمینی،نرسیده به مسجد نور ۰۹۱۲۸۴۱۳۹۲۱-۰۲۴۳۵۲۴۳۸۷۷

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای حسین باقری

استان: زنجان

شهر: زنجان

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۲۴-۳۳۵۴۷۴۹۴

۰۹۱۲۴۴۱۵۱۹۸

سعدی شمالی ۵۰ متر پایین تر از بیمارستان ارتش پلاک ۳۱۷ نمایندگی چرخ خیاطی باقری

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای غفور مصطفوی

استان: زنجان

شهر: زنجان

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۲۴-۳۳۳۶۱۷۵۱ - ۰۲۴-۳۳۳۲۵۴۶۸

۰۹۱۰۴۴۷۵۸۱۲ - ۰۹۲۲۴۴۱۴۰۷۵

خیام غربی ۱۰۰ متر بعد از پل سید الشهدا کنارگذر به سمت تبریزجنب لوازم یدکی علیزاده نمایشگاه مرکزی ایران جک در استان زنجان زنجان بازار بزرگ قیصریه پلاک ۱۸

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای داوود بیگی

استان: زنجان

شهر: ابهر

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۲۴-۳۵۲۴۳۸۷۷

۰۹۱۲۸۴۱۳۹۲۱

ابهر، خ امام خمینی،نرسیده به مسجد نور

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای علیرضا نوری

استان: زنجان

شهر: زنجان

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۲۷۴۳۶۲۵۵

-

اسلام آباد بیست متری مدنی جنب بانک تجارت کوچه روح الله زارع فروشگاه جک سنتر