شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
زرندیه ۷۶ مارشال ۰۸۶-۴۵۲۲۵۵۷۷
ساوه ۱۲۵ مارشال آقای نیازی خیابان فردوسی۹-ابتدای خیابان کارون ۰۸۶-۴۲۲۳۹۹۲۶
اراک فروش و خدمات مارشال خدمات پس از فروش مصلی- فلکه البرز- خیابان امام جعفر صادق نبش کوچه مصلحی ۰۸۶۳۲۲۶۵۸۷۵
ساوه خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای باقری ساوه خیابان سیدابورضا فروشگاه باقری ۰۸۶۴۲۲۲۲۵۷۶
اراک خدمات پس از فروش آقای حسینی انتهای خ حصار تعمیرگاه حسینی ۰۹۱۸۴۹۰۶۸۷۷