شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
زاهدان ۹۶ ریکار ۰۵۴-۳۳۲۲۶۷۶۹
زاهدان فروش و خدمات پس از فروش آقای سالاری زاهدان خ سعدی حد فاصل شریعتی و طالقانی فروشگاه سالاری ۰۹۳۶۶۳۲۷۲۷۷ – ۰۹۱۵۳۴۹۴۰۴۵