شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
مشهد فروش و خدمات پس از فروش آقای بهزاد بقایی مشهد- خیابان دانشگاه – نبش دانشگاه ۸ – پلاک ۱۲۲- فروشگاه ایران دوخت ۰۵۱-۳۲۲۱۶۶۵۲
۰۹۱۵۱۱۱۰۱۰۶
مشهد خدمات پس از فروش اتوپرس آقای امیر محمد شیرکوبی قاسم آباد روبه رو شریعتی ۳۹ جنب ایستگاه اتوبوس خدمات فنی مهندسی شهر ۰۵۱-۳۶۶۴۰۶۴۰
۰۹۱۵۴۴۰۸۱۳۳
۰۹۱۵۳۳۰۰۵۲۱
مشهد خدمات پس از فروش اتوپرس آقای حسین مهدیزاده مقدم مشهد بلوار پیروزی بین چهارراه کوثر و پیروزی ۳۵ پلاک ۲۱۷ خدمات فنی مهندسی قائم ۰۵۱۳۸۸۳۶۴۰۸
۰۵۱۳۸۸۲۳۲۳۴
مشهد خدمات پس از فروش اتوپرس آقای محمدرضا فخر کشمیری مشهد میدان شهدا نرسیده به هاشمى نژاد ٧
خدمات فنی آلفا
٠٩٠٠٢٢٢۶۴٠٩
٠۵١٣٢٢٢۶۴٠٩
تربت حیدریه خدمات مارشال آقای علی حسن نیا خیابان فردوسی ۱۶ -فروشگاه وتعمیرگاه اریا ۰۵۱-۵۲۲۳۵۱۴۰
۰۹۱۵۹۳۱۹۶۷۶
قوچان ۱۰۹ مارشال آقای نصرالله ابراهیم زاده ابتدای مطهری عطار جنب نانوایی پلاک ۲۱۱ ۰۵۱-۴۷۲۴۰۰۶۸
۰۹۱۵۸۳۵۵۵۱۲
مشهد ۱۰۳ ریکار آقای محمد جباری راد خیابان دانشگاه بعداز دانشگاه ۶ چرخ خیاطی رضا ۰۵۱-۳۲۲۱۵۳۰۰
۰۹۱۵۱۸۲۵۰۰۶
مشهد ۲۰ مارشال آقای محمدرضا عظیمی میدان سعدی اول سنااباد پلاک ۵و۷ فروشگاه عظیمی ۰۵۱-۳۷۲۷۷۰۰۷
۰۹۱۵۱۱۶۰۹۸۹
نیشابور ۱۱ مارشال آقای غلامرضارحیمی نژاد خیابان امام پاساژنایب پلاک ۱۱/۴۵فروشگاه رضا ۰۵۱-۴۲۲۱۳۳۲۶
۰۹۱۵۳۵۱۸۰۳۰
مشهد خدمات خدمات پس از فروش اتوپرس مارشال آقای محمد حسن قادری بلوار طبرسی چهارراه المهدی پ ۱۲۰۳ ۰۵۱-۳۲۷۱۰۲۲۹
مشهد خدمات خدمات پس از فروش چرخ و اتوپرس مارشال آقای علی جمیلی میدان شهدا خ دانشگاه بین صاحب الزمان و دانشگاه ۰۹۱۵۳۲۴۷۹۶۹  ۰۵۱-۷۲۹۱۸۳۷
سبزوار خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای طبیبی خیابان مدرس نرسیده به مدرس پلاک ۵۰۶ چرخ خباطی متین ۰۹۱۵۴۷۲۱۲۶۲
مشهد خدمات خدمات پس از فروش اتوپرس مارشال آقای محمد حسن قادریبلوار طبرسی ۰۵۱-۱۲۰۳۳۲۷۱

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای بهزاد بقایی

استان: خراسان رضوی

شهر: مشهد

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۵۱۱۱۰۱۰۶

۰۵۱-۳۲۲۱۶۶۵۲

مشهد- خیابان دانشگاه – نبش دانشگاه ۸ – پلاک ۱۲۲- فروشگاه ایران دوخت

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای امیر محمد شیرکوبی

استان: خراسان رضوی

شهر: مشهد

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۵۴۴۰۸۱۳۳ - ۰۹۱۵۳۳۰۰۵۲۱

۰۵۱-۳۶۶۴۰۶۴۰

قاسم آباد روبه رو شریعتی ۳۹ جنب ایستگاه اتوبوس خدمات فنی مهندسی شهر

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای حسین مهدیزاده مقدم

استان: خراسان رضوی

شهر: مشهد

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

-

۰۵۱-۳۸۸۳۶۴۰۸ - ۰۵۱-۳۸۸۲۳۲۳۴

مشهد بلوار پیروزی بین چهارراه کوثر و پیروزی ۳۵ پلاک ۲۱۷ خدمات فنی مهندسی قائم

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای محمدرضا فخر کشمیری

استان: خراسان رضوی

شهر: مشهد

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

٠٩٠٠٢٢٢۶۴٠٩

۰۵۱-٣٢٢٢۶۴٠٩

مشهد میدان شهدا نرسیده به هاشمى نژاد ٧ خدمات فنی آلفا

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای علی حسن نیا

استان: خراسان رضوی

شهر: تربت حیدریه

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۵۹۳۱۹۶۷۶

۰۵۱-۵۲۲۳۵۱۴۰

خیابان فردوسی ۱۶ -فروشگاه وتعمیرگاه اریا

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای نصرالله ابراهیم زاده

استان: خراسان رضوی

شهر: قوچان

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۵۸۳۵۵۵۱۲

۰۵۱-۴۷۲۴۰۰۶۸

ابتدای مطهری عطار جنب نانوایی پلاک ۲۱۱