شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
مشهد فروش و خدمات پس از فروش آقای بهزاد بقایی مشهد- خیابان دانشگاه – نبش دانشگاه ۸ – پلاک ۱۲۲- فروشگاه ایران دوخت ۰۵۱-۳۲۲۱۶۶۵۲
تربت جام ۸۲ مارشال ۰۵۱-۵۲۵۲۵۴۰۸
تربت حیدریه خدمات مارشال آقای علی حسن نیا ۰۵۱-۵۲۲۳۵۱۴۰
سبزوار ۶۱ مارشال ۰۵۱-۴۴۲۴۶۰۸۶
قوچان ۱۰۹ مارشال ۰۵۱-۴۷۲۴۰۰۶۸
مشهد ۱۰۳ ریکار ۰۵۱-۳۲۲۱۵۳۰۰
مشهد ۲۰ مارشال ۰۵۱-۳۷۲۷۷۰۰۷
نیشابور ۱۱ مارشال ۰۵۱-۴۲۲۱۳۳۲۶
نیشابور ۱۰۷ ریکار ۰۵۱-۴۲۲۳۳۱۶۳

مشهد        –             خدمات پس از فروش اتوپرس مارشال     آقای محمد حسن قادری      بلوار طبرسی چهارراه المهدی پ ۱۲۰۳    ۳۲۷۱۰۲۲۹-۰۵۱

مشهد        –             خدمات پس از فروش چرخ و اتوپرس مارشال     آقای علی جمیلی      میدان شهدا خ دانشگاه بین صاحب الزمان و دانشگاه ۹   ۰۹۱۵۳۲۴۷۹۶۹  ۷۲۹۱۸۳۷-۰۵۱