شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
بیرجند ۱۳۵ مارشال – ریکار آقای سیدعلی یوسفیان خ منتظری-نبش منتظری ۷ – فروشگاه چرخ خیاطی یوسفیان ۰۵۶۳۲۲۲۴۶۰۲
۰۹۱۵۵۶۲۵۳۰۸
قائن ۶۴ مارشال آقای امید غلامزاده خیابان شهید بهشتی پلاک ۲۱ فروشگاه خاتم ۰۵۶-۳۲۵۲۱۸۸۹
۰۹۱۵۱۶۴۹۳۵۸

کد نمایندگی: ۱۳۵

نام نمایندگی: آقای سیدعلی یوسفیان

استان: خراسان جنوبی

شهر: بیرجند

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۵۵۶۲۵۳۰۸

۰۵۶-۳۲۲۲۴۶۰۲

خ منتظری-نبش منتظری ۷ – فروشگاه چرخ خیاطی یوسفیان

کد نمایندگی: ۶۴

نام نمایندگی: آقای امید غلامزاده

استان: خراسان جنوبی

شهر: قائن

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۵۱۶۴۹۳۵۸

۰۵۶-۳۲۵۲۱۸۸۹

خیابان شهید بهشتی پلاک ۲۱ فروشگاه خاتم