ووکامرس

محصولات ۵ ستاره

محصولاتی با بازخورد مثبت

چرخ خیاطی ریکار ۳۲۳A

۰ تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۳۲ طرح عرض گلدوزی : ۵ میلی متر حرکت جادکمه : اتوماتیک (یک مرحله ) سیستم

چرخ خیاطی مارشال ۹۰۰۰A

۰ تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۴۰۴طرح عرض گلدوزی : ۷ میلی متر ، طول دوخت ۴/۵ میلی متر ، طول دوخت

چرخ خیاطی ریکار ۲۰۳۰S

۰ تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۱۹طرح عرض گلدوزی : ۵ میلی متر حرکت جادکمه : ۴ زمانه دارای درب جعبه و

چرخ خیاطی مارشال ۲۰۵۰A

۰ تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۳۲طرح عرض گلدوزی : ۷ میلی متر حرکت جادکمه : اتوماتیک دارای درب جعبه و سوزن

چرخ خیاطی ریکار ۵۶۰A

۰ تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۳۲ طرح عرض گلدوزی : ۶/۵ میلی متر حرکت جادکمه : اتوماتیک (یک مرحله ) سیستم

چرخ خیاطی مارشال ۹۳۵S

۰ تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۱۹طرح عرض گلدوزی : ۵ میلی متر حرکت جادکمه : ۴ زمانه دارای درب جعبه و

برای تعیین رتبه بندی محصول به صفحه محصول مورد نظر بروید و نظر خود را با حداکثر امتیاز ۵ ستاره بگذارید.