نمایش 31–45 از 79 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

چرخ خیاطی ریکار ۵۶۰A

تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۳۲ طرح عرض گلدوزی : ۶/۵ میلی متر حرکت جادکمه : اتوماتیک (یک مرحله ) سیستم

چرخ خیاطی ریکار ۵۶۵A

تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۳۲ طرح عرض گلدوزی : ۶/۵ میلی متر حرکت جادکمه : اتوماتیک (یک مرحله ) سیستم

چرخ خیاطی ریکار ۶۵۰۰A

تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۴۰۴طرح عرض گلدوزی : ۷ میلی متر طول دوخت : ۴/۵ میل و طول دوخت معکوس

چرخ خیاطی مارشال ۱۰۲۳S

تومان
با کارایی ۴۰۶ کار گلدوزی قاب ماکو افقی جادکمه ۱ زمانه با کارایی ۱۱ نوع جادکمه تیغ قطع کننده نخ

چرخ خیاطی مارشال ۱۰۵۰A

تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۲۸طرح عرض گلدوزی : ۷ میلی متر حرکت جادکمه : اتوماتیک دارای درب جعبه و سوزن

چرخ خیاطی مارشال ۱۱۲۱A

تومان
با کارایی ۲۱ کار گلدوزی – قاب ماکو عمودی (فلزی) – جادکمه ۱ زمانه – تیغ قطع کننده نخ اضافه

چرخ خیاطی مارشال ۲۰۵۰A

تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۳۲طرح عرض گلدوزی : ۷ میلی متر حرکت جادکمه : اتوماتیک دارای درب جعبه و سوزن

چرخ خیاطی مارشال ۷۰۰۰A

تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۶۰طرح عرض گلدوزی : ۷ میلی متر حرکت جادکمه : اتوماتیک دارای درب جعبه و سوزن

چرخ خیاطی مارشال ۷۲۰۰A

تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۱۰۱طرح عرض گلدوزی : ۷ میلی متر حرکت جادکمه : اتوماتیک دارای درب جعبه و سوزن

چرخ خیاطی مارشال ۷۵۰۰A

تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۳۴۱طرح عرض گلدوزی : ۷ میلی متر حرکت جادکمه : اتوماتیک دارای درب جعبه و سوزن

چرخ خیاطی مارشال ۸۰۰۰H

تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۴۰طرح عرض گلدوزی : ۷ میلی متر حرکت جادکمه : اتوماتیک (یک مرحله ) دارای درب

چرخ خیاطی مارشال ۸۱۰B

تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۱۱ طرح عرض گلدوزی : ۴/۵ میلی متر دارای سیستم قاب ماکو تمام دور دارای درجه

چرخ خیاطی مارشال ۸۱۰P

تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۱۱ طرح عرض گلدوزی : ۴/۵ میلی متر دارای سیستم قاب ماکو تمام دور دارای درجه

چرخ خیاطی مارشال ۸۱۵P

تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۱۰طرح عرض گلدوزی : ۵ میلی متر حرکت جادکمه : ۴ زمانه سیستم قاب ماکو :

چرخ خیاطی مارشال ۸۱۵S

تومان
تعداد حاشیه دوزی : ۱۰طرح عرض گلدوزی : ۵ میلی متر حرکت جادکمه : ۴ زمانه سیستم قاب ماکو :