شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
رشت ۳۱ مارشال آقای سید ابراهیم عظیمی خیابان شریعتی روبه رو بازار طلاوجواهری پردیس نمایندگی مارشال ۰۱۳-۳۳۲۲۳۷۸۷
ساری خدمات پس از فروش-مارشال آقای یاسر غلامی بلوارکشاورز بعداز مسجدشکوهی فروشگاه چرخ خیاطی ۰۹۱۱۵۸۸۰۰۲۵
لنگرود ۶۰ مارشال آقای حسینی بازار کوزه فروشان فروشگاه حسینی ۰۹۱۱۳۴۴۸۲۰۷
۰۱۳۴۲۵۵۱۳۸۸
رشت ۳۰ مارشال حاج مهدی رهبر خیابان شریعتی نبش خیابان تختی ۰۹۱۱۱۳۹۲۴۶۰ – ۳۳۲۳۱۷۳۵
صومعه سرا ۱۳۹ فروش و خدمات پس از فروش آقای بهنام علیزاده صومعه سرا- خیابان سردار جنگل – جنب شیشه بری ابراهیمی ۰۹۱۱۸۸۸۸۳۶۹
لاهیجان      – فروش و خدمات پس از فروش آقای سجادعظیمی خ امام خمینی روبروی بانک ملت مرکزی

۰۹۱۱۸۳۰۹۳۰۲

۰۱۳۴۲۲۳۳۹۷۸

آستارا خدمات پس از فروش خانم رقیه ارژنگ خیابان فارابی کوچه دهم ساختمان امیر طبقه اول ۰۹۱۱۶۲۰۳۹۷۷
۰۱۳۴۴۸۲۷۹۸۵

کد نمایندگی: ۳۱

نام نمایندگی: آقای سید ابراهیم عظیمی

استان: گیلان

شهر: رشت

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

-

۰۱۳-۳۳۲۲۳۷۸۷

خیابان شریعتی روبه رو بازار طلاوجواهری پردیس نمایندگی مارشال

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای یاسر غلامی

استان: گیلان

شهر: ساری

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۱۵۸۸۰۰۲۵

-

بلوارکشاورز بعداز مسجدشکوهی فروشگاه چرخ خیاطی

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای رضا فاضلی

استان: گیلان

شهر: لاهیجان

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش اتوپرس

۰۹۱۱۶۷۱۷۵۹۰

۰۱۳-۴۲۳۳۱۶۳۷

گیلان، لاهیجان، خ جمهوری، کوی جمهوری دوم، پ۱۷، برق و الکترونیک سید

کد نمایندگی: ۶۰

نام نمایندگی: آقای حسینی

استان: گیلان

شهر: لنگرود

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۱۳۴۴۸۲۰۷

۰۱۳-۴۲۵۵۱۳۸۸

بازار کوزه فروشان فروشگاه حسینی

کد نمایندگی: ۳۰

نام نمایندگی: آقای حاج مهدی رهبر

استان: گیلان

شهر: رشت

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۱۱۳۹۲۴۶۰

۰۱۳-۳۳۲۳۱۷۳۵

خیابان شریعتی نبش خیابان تختی

کد نمایندگی: ۱۳۹

نام نمایندگی: آقای بهنام علیزاده

استان: گیلان

شهر: صومعه سرا

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۱۸۸۸۸۳۶۹

-

صومعه سرا- خیابان سردار جنگل – جنب شیشه بری ابراهیمی

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای سجادعظیمی

استان: گیلان

شهر: لاهیجان

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۱۸۳۰۹۳۰۲

۰۱۳-۴۲۲۳۳۹۷۸

خ امام خمینی روبروی بانک ملت مرکزی

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: خانم رقیه ارژنگ

استان: گیلان

شهر: آستارا

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۱۶۲۰۳۹۷۷

۰۱۳-۴۴۸۲۷۹۸۵

خیابان فارابی کوچه دهم ساختمان امیر طبقه اول