شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
آق قلا ۷۸ مارشال آقای رحمت طعنه مابین فلکه قدس و پل قدیم ۰۱۷-۳۵۲۲۰۴۷۰-۰۱۷۳۵۲۲۸۴۸۱
۰۹۱۱۳۷۱۹۹۶۴
بندر ترکمن ۱۳۲ مارشال آقای خلیل کلته خیابان جمهوری ششم پلاک ۱۰۰نمایندگی کاچیران ۰۱۷۳۴۴۲۳۴۹۳
۰۹۱۱۳۷۳۱۰۴۷
گرگان ۴۱ مارشال آقای حسینعلی کاشانی خیابان امام جنب بانک سپه مرکزی مابین آفتاب ۱۶و۱۸ ۰۱۷-۳۲۲۲۹۴۰۳-۰۹۱۱۳۷۱۱۰۰۷
بندر ترکمن خدمات خدمات پس از فروش آقای یونس اونق بندر ترکمن نبش خیابان جمهوری ۱۷ ۰۱۷-۳۴۴۳۴۷۱۱ _ ۰۹۱۱۹۷۵۱۳۹۳
کلاله خدمات خدمات پس از فروش آقای حمیدرضا احمدی کلاله – محله سیدآباد- خیابان مدنی – خ مدنی ۶ – طبقه همکف ۰۹۱۱۲۷۴۴۴۰۶ ۰۱۷۳۵۴۴۰۷۸۱
کردکوی مارشال آقای محمد محمودی میدان انقلاب خیابان پاسداران جنب مسجدجامع لوازم محمودی ۰۹۳۵۶۱۰۶۳۸۸

کد نمایندگی: ۷۸

نام نمایندگی: آقای رحمت طعنه

استان: گلستان

شهر: آق قلا

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۱۳۷۱۹۹۶۴

۰۱۷-۳۵۲۲۰۴۷۰-۰۱۷-۳۵۲۲۸۴۸۱

مابین فلکه قدس و پل قدیم

کد نمایندگی: ۱۳۲

نام نمایندگی: آقای خلیل کلته

استان: گلستان

شهر: بندر ترکمن

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۱۳۷۳۱۰۴۷

۰۱۷-۳۴۴۲۳۴۹۳

خیابان جمهوری ششم پلاک ۱۰۰نمایندگی کاچیران

کد نمایندگی: ۴۱

نام نمایندگی: آقای حسینعلی کاشانی

استان: گلستان

شهر: گرگان

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۱۳۷۱۱۰۰۷

۰۱۷-۳۲۲۲۹۴۰۳

خیابان امام جنب بانک سپه مرکزی مابین آفتاب ۱۶و۱۸

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای یونس اونق

استان: گلستان

شهر: بندر ترکمن

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۱۹۷۵۱۳۹۳

۰۱۷-۳۴۴۳۴۷۱۱

بندر ترکمن نبش خیابان جمهوری ۱۷

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای حمیدرضا احمدی

استان: گلستان

شهر: کلاله

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۱۲۷۴۴۴۰۶

۰۱۷-۳۵۴۴۰۷۸۱

کلاله – محله سیدآباد- خیابان مدنی – خ مدنی ۶ – طبقه همکف

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای محمد محمودی

استان: گلستان

شهر: کردکوی

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۳۵۶۱۰۶۳۸۸

-

میدان انقلاب خیابان پاسداران جنب مسجدجامع لوازم محمودی