شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
شهربابک ۱۴۴ خدمات پس از فروش آقای مهران شعبانزاده شهربابک – خ امام پاساژ رسالت- فروشگاه شعبانزاده ۰۹۳۶۰۲۳۲۳۶۷-۰۳۴۳۴۱۱۱۷۳۷
کرمان خدمات پس از فروش اتو پرس آقای حامد حاج ملک خیابان مالک اشتر شمالی نبش کوچه ۳۰ تعمیرات حاج ملک ۰۹۱۳۲۹۵۸۲۲۰
۰۹۱۳۶۱۸۰۷۰۵
زرند ۹۱ مارشال آقای عباس اسماعیلی خیابان حجت جنب نانوایی لوازم خانگی اسماعیلی ۰۳۴-۳۳۴۲۱۱۶۲
۰۹۱۳۱۴۲۴۲۰۰
کرمان ۳۷ مارشال آقای محمدرضا حلاوتی خیابان شریعتی چهارراه کاظمی دنیای چرخ خیاطی ۰۳۴-۳۲۲۲۲۵۹۹
۰۹۱۳۱۴۱۴۱۴۵
بم سرویس و خدمات پس از فروش آقای محسن چیت ساززاده بم بلوار شهید صدوقی خیابان آیت الله کاشانی بلوار صدوقی پاساژ فرشته پلاک ۵۵طبقه همکف ۰۹۲۱۵۱۸۸۷۶۱

کد نمایندگی: ۱۴۴

نام نمایندگی: آقای مهران شعبانزاده

استان: کرمان

شهر: شهربابک

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۳۶۰۲۳۲۳۶۷

۰۳۴-۳۴۱۱۱۷۳۷

شهربابک – خ امام پاساژ رسالت- فروشگاه شعبانزاده

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای حامد حاج ملک

استان: کرمان

شهر: کرمان

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۲۹۵۸۲۲۰ - ۰۹۱۳۶۱۸۰۷۰۵

-

خیابان مالک اشتر شمالی نبش کوچه ۳۰ تعمیرات حاج ملک

کد نمایندگی: ۹۱

نام نمایندگی: آقای عباس اسماعیلی

استان: کرمان

شهر: زرند

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۱۴۲۴۲۰۰

۰۳۴-۳۳۴۲۱۱۶۲

خیابان حجت جنب نانوایی لوازم خانگی اسماعیلی

کد نمایندگی: ۳۷

نام نمایندگی: آقای محمدرضا حلاوتی

استان: کرمان

شهر: کرمان

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۱۴۱۴۱۴۵

۰۳۴-۳۲۲۲۲۵۹۹

خیابان شریعتی چهارراه کاظمی دنیای چرخ خیاطی

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای محسن چیت ساززاده

استان: کرمان

شهر: بم

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۲۱۵۱۸۸۷۶۱

-

بم بلوار شهید صدوقی خیابان آیت الله کاشانی بلوار صدوقی پاساژ فرشته پلاک ۵۵طبقه همکف