شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
بانه ۸۳ مارشال آقای مجید ایزدپناه خیابان شهدا کوچه مسجد خدری فروشگاه مجید ۰۸۷-۳۴۲۲۳۶۵۳
۰۹۱۸۳۸۴۶۴۵۶

کد نمایندگی: ۸۳

نام نمایندگی: آقای مجید ایزدپناه

استان: کردستان

شهر: بانه

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۸۳۸۴۶۴۵۶

۰۸۷-۳۴۲۲۳۶۵۳

خیابان شهدا کوچه مسجد خدری فروشگاه مجید