شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
شهرکرد ۱۰۶ ریکار – مارشال آقای علیرضا مهدوی خیابان ملت فروشگاه ژانومه ۰۳۸-۳۲۲۵۴۴۵۷