شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
شهرکرد ۱۰۶ ریکار – مارشال آقای علیرضا مهدوی خیابان ملت فروشگاه ژانومه ۰۳۸-۳۲۲۵۴۴۵۷

کد نمایندگی: ۱۰۶

نام نمایندگی: آقای علیرضا مهدوی

استان: چهارمحال و بختیاری

شهر: شهرکرد

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

-

۰۳۸-۳۲۲۵۴۴۵۷

خیابان ملت فروشگاه ژانومه