با تکمیل فرم زیر ما را در ارزیابی خدمات انجام شده یاری خواهید کرد. این اطمینان را به شما می دهیم نظرات شما به دقت ارزیابی شده و در اصلاح و بهبود امور بکار گرفته خواهد شد:
  • مشخصات مشتری