شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
قزوین ۹۰ مارشال آقای موروثی قزوین خ طالقانی روبروی برج خلیج فارس فروشگاه چرخ خیاطی ۰۲۸-۳۳۲۲۴۶۷۱

کد نمایندگی: ۹۰

نام نمایندگی: آقای موروثی

استان: قزوین

شهر: قزوین

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

-

۰۲۸-۳۳۲۲۴۶۷۱

قزوین خ طالقانی روبروی برج خلیج فارس فروشگاه چرخ خیاطی