شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
آباده خدمات( نوردن) سرویس و خدمات پس از فروش شهبازی آباده-خیابان امام خمینی – جنب بانک قوامین- فروشگاه چرخ خیاطی امید ۰۹۱۷۱۵۰۲۲۴۷″۰۷۱۴۴۳۴۰۴۲۱
لامرد ۱۲۰ مارشال آقای شهرام مهرنگار ابتدای بلوار۱۵خرداد فروشگاه مهرنگار ۰۷۱-۵۲۷۲۲۲۷۳
۰۹۱۷۹۶۴۵۳۸۵
شیراز سرویس و خدمات پس از فروش آقای غلامرضا اکتفایی چهارراه هوابرد به طرف بلوار استقلال سمت راست سر کوچه ۳۲ ۰۷۱-۳۶۴۹۹۳۲۸ | ۰۹۱۷-۷۰۴۲۶۸۲
خرامه سرویس و خدمات پس از فروش آقای امین کشاورز فارس، خرامه، خیابان امامزاده اسحاق شرقی روبروی باب الرضا ۰۹۱۷۶۳۸۶۴۹۵

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای شهبازی

استان: فارس

شهر: آباده

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۷۱۵۰۲۲۴۷

۰۷۱-۴۴۳۴۰۴۲۱

آباده-خیابان امام خمینی – جنب بانک قوامین- فروشگاه چرخ خیاطی امید

کد نمایندگی: ۱۲۰

نام نمایندگی: آقای شهرام مهرنگار

استان: فارس

شهر: لامرد

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۷۹۶۴۵۳۸۵

۰۷۱-۵۲۷۲۲۲۷۳

ابتدای بلوار۱۵خرداد فروشگاه مهرنگار

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای غلامرضا اکتفایی

استان: فارس

شهر: شیراز

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۷۷۰۴۲۶۸۲

۰۷۱-۳۶۴۹۹۳۲۸

چهارراه هوابرد به طرف بلوار استقلال سمت راست سر کوچه ۳۲

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای امین کشاورز

استان: فارس

شهر: خرامه

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۷۶۳۸۶۴۹۵

-

فارس، خرامه، خیابان امامزاده اسحاق شرقی روبروی باب الرضا