شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
زاهدان ۹۶ ریکار آقای امیر سالاری تقاطع امام خمینی و طالقانی جنب بانک صادرات فروشگاه امیر ۰۵۴-۳۳۲۲۶۷۶۹
۰۹۳۶۱۴۴۴۹۴۸
زاهدان فروش و خدمات پس از فروش آقای اسماعیل سالاری زاهدان خ سعدی حد فاصل شریعتی و طالقانی فروشگاه سالاری ۰۹۳۶۶۳۲۷۲۷۷ – ۰۹۱۵۳۴۹۴۰۴۵

کد نمایندگی: ۹۶

نام نمایندگی: آقای امیر سالاری

استان: سیستان و بلوچستان

شهر: زاهدان

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۳۶۱۴۴۴۹۴۸

۰۵۴-۳۳۲۲۶۷۶۹

تقاطع امام خمینی و طالقانی جنب بانک صادرات فروشگاه امیر

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای اسماعیل سالاری

استان: سیستان و بلوچستان

شهر: زاهدان

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۳۶۶۳۲۷۲۷۷ - ۰۹۱۵۳۴۹۴۰۴۵

-

زاهدان خ سعدی حد فاصل شریعتی و طالقانی فروشگاه سالاری