شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
زاهدان ۹۶ ریکار آقای امیر سالاری تقاطع امام خمینی و طالقانی جنب بانک صادرات فروشگاه امیر ۰۵۴-۳۳۲۲۶۷۶۹
۰۹۳۶۱۴۴۴۹۴۸
زاهدان فروش و خدمات پس از فروش آقای اسماعیل سالاری زاهدان خ سعدی حد فاصل شریعتی و طالقانی فروشگاه سالاری ۰۹۳۶۶۳۲۷۲۷۷ – ۰۹۱۵۳۴۹۴۰۴۵