شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
سمنان ۱۰۲ مارشال آقای محمد شیبانی خیابان امام .میدان شریعتی ضلع شرقی پلاک ۹۷ ۰۲۳-۳۳۳۳۷۲۴۳
شاهرود ۳۹ مارشال آقای محمد مهدی منتظری خیابان ۱۷شهریور کوچه ششم جنب چهارطبقه ارم چرخ خیاطی منتظری ۰۲۳-۳۲۲۲۵۸۶۳
۰۲۳۳۲۲۳۴۱۲-۰۹۱۲۵۷۳۵۸۹۴

کد نمایندگی: ۱۰۲

نام نمایندگی: آقای محمد شیبانی

استان: سمنان

شهر: سمنان

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

-

۰۲۳-۳۳۳۳۷۲۴۳

خیابان امام .میدان شریعتی ضلع شرقی پلاک ۹۷

کد نمایندگی: ۱۰۳

نام نمایندگی: آقای محمد مهدی منتظری

استان: سمنان

شهر: شاهرود

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۲۵۷۳۵۸۹۴

۰۲۳-۳۲۲۲۵۸۶۳ - ۰۲۳-۳۲۲۳۴۱۲

خیابان ۱۷شهریور کوچه ششم جنب چهارطبقه ارم چرخ خیاطی منتظری