شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
بیرجند ۱۳۵ مارشال – ریکار آقای سیدعلی یوسفیان خ منتظری-نبش منتظری ۷ – فروشگاه چرخ خیاطی یوسفیان ۰۵۶۳۲۲۲۴۶۰۲
۰۹۱۵۵۶۲۵۳۰۸
قائن ۶۴ مارشال آقای امید غلامزاده خیابان شهید بهشتی پلاک ۲۱ فروشگاه خاتم ۰۵۶-۳۲۵۲۱۸۸۹
۰۹۱۵۱۶۴۹۳۵۸