شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
اردبیل ۱۱۸ مارشال ۰۴۵-۳۳۳۶۷۴۱۴
اردبیل فروش و خدمات پس از فروش آقای نقی نادری خ امام، مابین بازار و تازه میدان،بازار بزرگ جلایی، ورود درب چهارم ۰۹۱۴۱۵۰۴۳۰۳ – ۰۴۵-۳۳۳۳۵۵۸۷