شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
اردکان ۱۳۳ مارشال آقای سیدجعفر میراحمدی چهارراه سعدی فروشگاه آل صادق ۰۳۵۳۲۲۳۷۲۳۶
۰۹۱۳۳۵۴۴۹۸
مهریز ۵۹ مارشال آقای رضا زارع خیابان مطهری بعداز بیمارستان فاطمه الزهرا ۰۳۵-۳۲۵۲۷۸۱۰
۰۹۱۳۴۵۱۷۹۵۶
یزد ۲۶ فروش و خدمات پس از فروش آقای هادی حسن نیا خیابان شهید رجایی، جنب اداره قند و شکر، فروشگاه چرخ خیاطی یاس ۰۳۵-۳۶۲۶۱۰۱۰
۰۹۱۳۱۵۳۲۱۰۰
یزد خدمات پس از فروش اتو پرس آقای ابوالفضل حاجی باقرپور یزد بلوار نواب صفوی کوچه شهید تقی زاده نبش بن بست ۱۵ خدمات فنی توان ۰۹۱۳۴۵۱۵۴۷۳