شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
کرمانشاه ۲۲ مارشال آقای مجید امیری راد خیابان مدرس باللاتراز پارکینگ شهرداری ۰۸۳-۳۷۲۷۵۷۱۶
کرمانشاه ۱۳۹ مارشال آقای رضا عبدی نرسیده به چهار راه مدرس جنب پاساژکوروش نمایندگی عبدی ۰۸۳-۳۷۲۸۶۵۱۴
۰۹۲۱۳۵۷۷۶۷۴
کرمانشاه خدمات پس از فروش اتوپرس آقای مهرداد آقایی بلوار طاقبستان کوی ۱۲۵ ۰۸۳۳۴۲۲۲۴۰۰
۰۸۳۳۴۲۲۵۹۰۰