شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
شهرکرد ۱۰۶ ریکار – مارشال ۰۳۸-۳۲۲۵۴۴۵۷