شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
آمل ۹۹ ریکار غلامپور ۰۱۱-۴۴۲۵۲۷۰۹
آمل ۴۲ مارشال ۰۱۱-۴۴۲۲۵۵۵۸
ساری ۳۲ مارشال ۰۱۱-۳۳۳۲۴۵۱۸
گلوگاه ۵۰ مارشال ۰۱۱-۳۴۶۶۴۱۰۱
تنکابن ۸۹ مارشال ۰۱۱-۵۴۲۳۹۴۵۸
تنکابن ۹۵ ریکار ۰۱۱-۵۴۲۳۷۳۸۱
تنکابن خدمات پس از فروش اقای کیومرس جعفری خیابان امیرکبیر پاساژ همشهری فروشگاه چرخ خیاطی اقای کیومرس جعفری ۰۱۱-۵۴۲۲۴۴۹۶ – ۰۹۳۹۶۵۴۱۲۶۱
چالوس ۱۲۳ ریکار ۰۱۱-۵۲۲۲۶۴۷۱
فریدونکنار ۶۹ مارشال ۰۱۱-۵۳۶۵۲۸۳۴
قائمشهر ۲۵ مارشال ۰۱۱-۴۲۲۲۳۹۹۱
نوشهر ۲۷ مارشال ۰۱۱-۵۲۳۵۸۴۸۸
نکاء ۳۶ مارشال ۰۱۱-۳۴۷۲۶۱۷۱
نوشهر خدمات پس از فروش خواجه حسینی نوشهر، خیابان شهید سنگاری(بهرام) ۰۱۱-۵۲۳۳۹۶۳۴
چالوس خدمات پس از فروش احمد شادمان چالوس، شهید بهشتی، خیابان(رودخانه)،خیابان باقر خان، پاساژ کاکوئی، طبقه همکف ۰۹۱۱۵۰۲۷۵۳۵-۰۹۱۰۶۸۴۷۵۳۵