شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
آمل ۹۹ ریکار آقای مسعود غلامپور خیابان شهید تیموریان چاکسر بین ثامن هشتم ودهم ۰۱۱-۴۴۲۵۲۷۰۹
۰۹۱۱۳۲۵۲۶۰۷
آمل ۴۲ مارشال آقای عزت الله ثالث خیابان مهدیه فروشگاه چرخ خیاطی رضا ۰۱۱-۴۴۲۲۵۵۵۸
۰۹۱۱۱۲۱۴۰۵۶
ساری ۳۲ مارشال آقای مجید طاهری خیابان ۱۸دی جنب مسجد امام حسین ۰۱۱-۳۳۳۲۴۵۱۸
۰۹۱۱۵۷۲۸۷۰۰
ساری خدمات پس از فروش اتوپرس مارشال آقای مرتضی یوسفی خیابان فارابی کوچه سالخورده ۶ خیابان بقیه الله طبقه همکف ۰۱۱۳۳۳۰۹۱۰۷
۰۹۳۰۵۰۵۷۸۸۴
گلوگاه ۵۰ مارشال آقای فقانعلی خادم لو خیابان امام جنب بانک رفاه ۰۱۱-۳۴۶۶۴۱۰۱
۰۹۱۱۱۵۴۹۱۱۸
آمل خدمات پس از فروش اتوپرس آقای مهدی نبی زاده آمل ، بلوار منفرد نیاکی ، امیر هشت ۰۹۱۱۱۲۷۵۴۰۶
۰۱۱۴۳۲۷۴۳۷۵
تنکابن ۸۹ مارشال اقای شهاب شادمان خیابان علامه کوچه طلوعی ۰۱۱-۵۴۲۳۷۳۸۱
۰۹۱۱۶۲۸۷۵۳۵
تنکابن خدمات پس از فروش اقای کیومرث جعفری خیابان امیرکبیر پاساژ همشهری فروشگاه چرخ خیاطی اقای کیومرث ۰۹۳۹۶۵۴۱۲۲۶۱
۰۱۱۵۴۲۲۴۴۹۶
قائمشهر ۲۵ مارشال آقای محمد محمدزاده خیابان ساری روبه رو پاساژ هادی ۰۱۱-۴۲۲۲۳۹۹۱
۰۹۱۱۳۲۸۶۴۶۰
نوشهر ۲۷ مارشال آقای علی بنی اسدی خیابان ۱۵خرداد جنب مسجد جامع پاساژ برزو فروشگاه آزاده ۰۱۱-۵۲۳۵۸۴۸۸
۰۹۱۱۳۹۳۲۵۸۸
نوشهر خدمات پس از فروش آقای فتاح خواجه حسینی نوشهر، خیابان شهید سنگاری(بهرام) ۰۱۱-۵۲۳۳۹۶۳۴
چالوس خدمات پس از فروش احمد شادمان چالوس، شهید بهشتی، خیابان(رودخانه)،خیابان باقر خان، پاساژ کاکوئی، طبقه همکف ۰۹۱۱۵۰۲۷۵۳۵-۰۹۱۰۶۸۴۷۵۳۵