شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
خرم آباد سرویس و خدمات پس از فروش آقای غلامرضا والی زاده دوازده برجی خیابان فلک‌الافلاک روبروی قلعه پاساژ سلاحورزی فروشگاه چرخ خیاطی والی زاده ۰۶۶-۳۳۳۳۰۸۷۳,۰۹۱۶-۳۹۷۹۸۷۵
لرستان سرویس و خدمات پس از فروش آقای رضا نوری الشتر خیابان شهید رحیمی نرسیده به میدان بسیج فروشگاه چرخ خیاطی نوری ۰۹۱۶۷۱۱۶۰۴۴
۰۶۶۳۲۵۲۶۱۶۴
بروجرد سرویس و خدمات پس از فروش آقای علی فطرس بروجرد خیابان شهدا پلاک ۸۹ طبقه همکف ۰۶۶-۴۲۶۲۶۰۴۴,۰۶۶-۴۲۶۲۱۲۲۷
۰۹۱۶۶۶۲۳۸۸۹
خرم آباد سرویس و خدمات پس از فروش مریم رفیعی فر ابتدای بلوار بهارستان ۰۹۱۶۷۰۸۵۵۴۵

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای غلامرضا والی زاده

استان: لرستان

شهر: خرم آباد

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۶۳۹۷۹۸۷۵

۰۶۶-۳۳۳۳۰۸۷۳

دوازده برجی خیابان فلک‌الافلاک روبروی قلعه پاساژ سلاحورزی فروشگاه چرخ خیاطی والی زاده

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای علی فطرس

استان: لرستان

شهر: بروجرد

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۶۶۶۲۳۸۸۹

۰۶۶-۴۲۶۲۶۰۴۴ - ۰۶۶-۴۲۶۲۱۲۲۷

بروجرد خیابان شهدا پلاک ۸۹ طبقه همکف

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: خانم مریم رفیعی فر

استان: لرستان

شهر: خرم آباد

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۶۷۰۸۵۵۴۵

۳۳۴۳۶۳۴۸

ابتدای بلوار بهارستان

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای رضا نوری

استان: لرستان

شهر: سلسله

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۶۷۱۱۶۰۴۴

۰۶۶۳۲۵۲۶۱۶۴

الشتر خ شهید رحیمی نرسیده به میدان بسیج فروشگاه چرخ خیاطی نوری