شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
قزوین ۹۰ مارشال آقای موروثی قزوین خ طالقانی روبروی برج خلیج فارس فروشگاه چرخ خیاطی ۰۲۸-۳۳۲۲۴۶۷۱