شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
زنجان خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای حسین باقری سعدی شمالی ۵۰ متر پایین تر از بیمارستان ارتش پلاک ۳۱۷ نمایندگی چرخ خیاطی باقری ۰۹۱۲۴۴۱۵۱۹۸
۰۲۴۳۳۵۴۷۴۹۴
زنجان خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای غفور مصطفوی زنجان خیام غربی ۱۰۰ متر بعد از پل سید الشهدا کنارگذر به سمت تبریزجنب لوازم یدکی علیزاده نمایشگاه مرکزی ایران جک در استان زنجان

زنجان بازار بزرگ قیصریه پلاک ۱۸

۰۲۴۳۳۳۶۱۷۵۱-۰۲۴۳۳۳۲۵۴۶۸
۰۹۱۰۴۴۷۵۸۱۲-۰۹۲۲۴۴۱۴۰۷۵
ابهر خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای داوود بیگی ابهر، خ امام خمینی،نرسیده به مسجد نور ۰۹۱۲۸۴۱۳۹۲۱-۰۲۴۳۵۲۴۳۸۷۷