شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
ابهر ۲۸ مارشال ۰۲۴-۳۵۲۶۳۵۸۱
زنجان ۱۲۴ مارشال ۰۲۴-۳۳۵۳۰۲۹۷
اسلام آباد خدمات پس از فروش اسلام آباد-خ ۲ متری مدنی-۱۶ متری موسوی-پلاک ۱۱۱ ۰۹۱۲۴۴۱۹۲۷۳
هیدج ۷۴ مارشال ۰۲۴-۳۵۷۵۳۳۸۳
زنجان خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای باقری سعدی شمالی ۵۰ متر پایین تر از بیمارستان ارتش پلاک ۳۱۷ نمایندگی چرخ خیاطی باقری ۰۹۱۲۴۴۱۵۱۹۸
زنجان خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای مصطفوی زنجان – بازار بزرگ قیصریه -شماره ۱۸ ۳۳۳۶۱۷۵۱-۳۳۳۲۵۴۶۸
ابهر خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای داوود بیگی ابهر، خ امام خمینی،نرسیده به مسجد نور ۰۹۱۲۸۴۱۳۹۲۱-۳۵۲۴۳۸۷۷