شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
آبادان ۵۲ مارشال آقای آرام آزادی بلوار ولایت خیابان اروسیه بین ولایت ۱۶و۱۷ پلاک ۱۹۱(جنب پارکینگ) ۰۶۱-۵۳۳۳۸۲۱۲
۰۹۳۷۸۰۵۱۶۶۸-۰۹۱۶۷۱۹۶۵۰۷
خوزستان خدمات پس از فروش خانم مریم نصاری بندر امام خمینی(سربندر)جنب مسجد النبی ۰۶۱۲۲۳۷۱۶۲
۰۹۱۶۳۷۰۷۴۰۳
خرمشهر خدمات پس از فروش آقای دانیال نجارپور پشت بازار روز پاساژ نور ۰۹۱۶۳۳۵۳۰۹۱
ایذه ۹۲ مارشال آقای صفر نوذراصل خیابان امام پاساژمسلم ۰۶۱-۴۳۶۵۰۸۴۱
۰۹۱۶۶۹۱۱۱۵۱
شهرستان گتوند خدمات پس از فروش آقای میثم اسماعیلی شهرستان گتوند-خیابان استقلال-ابتدای خیابان میثم-اسماعیلی ۰۹۳۹۶۵۴۲۴۱۸- ۰۶۱۳۶۳۲۷۲۹۵
دزفول خدمات مارشال تعمیرگاه چرخ خیاطی ( چرخ آبی ) خیابان امام خمینی جنوبی بین فلکه ساعت ومثلث روبروی ساختمان پاسارگارد ۰۶۱-۴۲۲۲۰۲۰۱
۰۹۳۷۸۸۷۴۶۹۶
دزفول فروش و خدمات پس از فروش آقای علی شنیده دزفول – بازار قدیم راسته بزازان روبروی پرنده فروشی پلاک ۵۳ ۰۶۱۴۲۲۲۱۷۲۳ – ۰۹۱۶۳۴۵۱۵۰۶
شوش خدمات پس از فروش آقای محمدقائمی خ شهید بهشتی نبش قرنی بالاتر از چراغ قرمز ۰۶۱۴۲۸۳۱۷۷۷- ۰۹۱۶۳۴۴۸۷۸۲
اندیمشک سرویس و خدمات پس از فروش آقای رحیم دانش نیا اندیمشک خیابان پناهی نبش پاساژ ولیعصر(شاه آبادی) ۰۹۱۶۶۴۱۹۳۵۳
مسجدسلیمان کد نمایندگی خدمات پس از فروش آقای یاسین سجودی نمره یک بازار سرپوشیده خدمات یاسین ۰۹۳۳۱۱۱۳۲۲۰

کد نمایندگی: ۵۲

نام نمایندگی: آقای آرام آزادی

استان: خوزستان

شهر: آبادان

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۳۷۸۰۵۱۶۶۸-۰۹۱۶۷۱۹۶۵۰۷

۰۶۱-۵۳۳۳۸۲۱۲

بلوار ولایت خیابان اروسیه بین ولایت ۱۶و۱۷ پلاک ۱۹۱(جنب پارکینگ)

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: خانم مریم نصاری

استان: خوزستان

شهر: خوزستان

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۶۳۷۰۷۴۰۳

۰۶۱-۱۲۲۳۷۱۶۲

بندر امام خمینی(سربندر)جنب مسجد النبی

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای دانیال نجارپور

استان: خوزستان

شهر: خرمشهر

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۶۳۳۵۳۰۹۱

-

پشت بازار روز پاساژ نور

کد نمایندگی: ۹۲

نام نمایندگی: آقای صفر نوذراصل

استان: خوزستان

شهر: ایذه

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۶۶۹۱۱۱۵۱

۰۶۱-۴۳۶۵۰۸۴۱

خیابان امام پاساژ مسلم

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای میثم اسماعیلی

استان: خوزستان

شهر: گتوند

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۳۹۶۵۴۲۴۱۸

۰۶۱-۳۶۳۲۷۲۹۵

شهرستان گتوند-خیابان استقلال-ابتدای خیابان میثم-اسماعیلی

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: تعمیرگاه چرخ خیاطی ( چرخ آبی )

استان: خوزستان

شهر: دزفول

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۳۷۸۸۷۴۶۹۶

۰۶۱-۴۲۲۲۰۲۰۱

خیابان امام خمینی جنوبی بین فلکه ساعت ومثلث روبروی ساختمان پاسارگارد

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای علی شنیده

استان: خوزستان

شهر: دزفول

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۶۳۴۵۱۵۰۶

۰۶۱-۴۲۲۲۱۷۲۳

دزفول – بازار قدیم راسته بزازان روبروی پرنده فروشی پلاک ۵۳

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای محمدقائمی

استان: خوزستان

شهر: شوش

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۶۳۴۴۸۷۸۲

۰۶۱-۴۲۸۳۱۷۷۷

خ شهید بهشتی نبش قرنی بالاتر از چراغ قرمز

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای رحیم دانش نیا

استان: خوزستان

شهر: اندیمشک

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۱۶۶۴۱۹۳۵۳

-

اندیمشک خیابان پناهی نبش پاساژ ولیعصر(شاه آبادی)

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای یاسین سجودی

استان: خوزستان

شهر: مسجدسلیمان

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۳۳۱۱۱۳۲۲۰

-

نمره یک بازار سرپوشیده خدمات یاسین

کد نمایندگی: -

نام نمایندگی: آقای رضا فولادوند

استان: خوزستان

شهر: اهواز

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۳۹۴۸۲۶۱۶۸-۰۹۳۷۶۲۳۵۰۲۹

-

اهواز سی متری خیابان مهدوی بین رستگاری وقنوانی ساختمان پارسا