شهر                    ㅤ کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
کرج

(گوهر دشت)

۱۹ مارشال آقای اعظمی گوهردشت- خ اصلی – اول خ ۶فاز ۲ نبش پاساژ عزیزی ۰۲۶-۳۴۲۰۰۸۰۰،۱
کرج

(گوهر دشت)

خدمات سرویس و خدمات پس ازفروش آقای سبحانی گوهردشت- خ اصلی – نبش خیابان دوازدهم غربی ۰۹۱۲-۶۷۰۰۴۰۱

۰۹۱۲-۹۲۹۳۹۸۱

کرج خدمات سرویس و خدمات پس ازفروش اقای نیکزاد کرج-خیابان شهید بهشتی- نرسیده به میدان شهدا-روبرویکلینیک شهید بهشتی جنب بانک کشاورزی شعبه قدیم ۰۲۶-۳۲۲۳۱۲۲۶

۰۲۶-۳۲۲۳۲۴۱۶

ساوجبلاغ فروش و خدمات پس ازفروش اقای سیدکریم حسینی هشتگرد-هشتگرد قدیم-بلوار امام خمینی-خیابان شهید بهشتی-پلاک ۱۱۱۰-طبقه همکف ۰۹۱۲-۱۸۲۳۶۴