شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
ارومیه ۱۱۴ ریکار آقای وحید تقی زاده خیابان بعثت جنب پاساژبعثت نمایندگی تقی زاده ۰۹۱۴۳۴۵۱۴۷۶
۰۴۴-۳۲۲۴۱۹۸۵
ارومیه ۲۴ مارشال آقای ناصر یگانه خیابان بعثت بازار بعثت پلاک ۱۳ فروشگاه یگانه ۰۴۴-۳۲۲۴۱۲۹۵
۰۹۱۴۹۴۳۷۶۳۲
خوی ۱۱۳ مارشال آقای امیر ضیایی بازار جوادیه بازار سبزی فروشان فروشگاه ضیایی ۰۴۴-۳۶۲۴۲۸۹۸
۰۹۱۴۳۶۱۱۰۶۳
میاندوآب ۱۴۵ فروش و خدمات پس از فروش آقای سلمان جواهری میاندوآب خ امام بازارچه امام فروشگاه چرخ خیاطی جواهری ۰۹۱۴۱۸۳۱۸۰۴
۰۴۴-۴۵۲۶۶۷۴۶
سلماس خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای خلیل آذرآبادی خیابان امام انتهای پاساژ ولیعصر ۰۹۹۰۳۷۶۹۱۰۰
۰۴۴۳۵۲۳۳۳۸۰
ارومیه خدمات پس از فروش اتو پرس آقای حسین داراب مرکزی شهرک ایثار کوچه قاسمی خیابان جمهوری طبقه همکف ۰۹۱۴۳۴۶۸۹۴۹
۰۴۴۳۳۸۴۴۵۱۷

کد نمایندگی: ۲۴

نام نمایندگی: آقای ناصر یگانه

استان: آذربایجان غربی

شهر: ارومیه

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۴۹۴۳۷۶۳۲

۰۴۴-۳۲۲۴۱۲۹۵

خیابان بعثت بازار بعثت پلاک ۱۳ فروشگاه یگانه

کد نمایندگی: ۱۱۴

نام نمایندگی: آقای وحید تقی زاده

استان: آذربایجان غربی

شهر: ارومیه

عنوان نمایندگی: ریکار

۰۹۱۴۳۴۵۱۴۷۶

۰۴۴-۳۲۲۴۱۹۸۵

خیابان بعثت جنب پاساژبعثت نمایندگی تقی زاده

کد نمایندگی: ۱۱۳

نام نمایندگی: آقای امیر ضیایی

استان: آذربایجان غربی

شهر: خوی

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۴۳۶۱۱۰۶۳

۰۴۴-۳۶۲۴۲۸۹۸

بازار جوادیه بازار سبزی فروشان فروشگاه ضیایی

کد نمایندگی: ۱۴۵

نام نمایندگی: آقای سلمان جواهری

استان: آذربایجان غربی

شهر: میاندوآب

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۴۱۸۳۱۸۰۴

۰۴۴-۴۵۲۶۶۷۴۶

خ امام بازارچه امام فروشگاه چرخ خیاطی جواهری

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای خلیل آذرآبادی

استان: آذربایجان غربی

شهر: سلماس

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۹۰۳۷۶۹۱۰۰

۰۴۴-۳۵۲۳۳۳۸۰

خیابان امام انتهای پاساژ ولیعصر

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای حسین داراب

استان: آذربایجان غربی

شهر: ارومیه

عنوان نمایندگی: خدمات پس از فروش اتو پرس

۰۹۱۴۳۴۶۸۹۴۹

۰۴۴-۳۳۸۴۴۵۱۷

مرکزی شهرک ایثار کوچه قاسمی خیابان جمهوری طبقه همکف