شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
ارومیه ۱۱۴ ریکار ۰۴۴-۳۲۲۴۱۹۸۵
ارومیه ۲۴ مارشال ۰۴۴-۳۲۲۴۱۲۹۵
سلماس خدمات مارشال- ریکار پناهیان خیابان امام پاساژ ولیعصر طبقه زیرزمین فروشگاه و تعمیرگاه چرخ خیاطی ۰۴۴-۳۵۲۳۷۱۴۱
خوی ۱۱۳ مارشال ۰۴۴-۳۶۲۴۲۸۹۸
سلماس ۱۲۷ مارشال ۰۴۴-۳۵۲۳۵۰۴۷
میاندوآب ۱۴۵ فروش و خدمات پس از فروش آقای جواهری میاندوآب خ امام بازارچه امام فروشگاه چرخ خیاطی جواهری ۰۴۴-۴۵۲۶۶۷۴۶
سلماس خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای آذرآبادی خیابان امام انتهای پاساژ ولیعصر ۰۹۹۰۳۷۶۹۱۰۰
تبریز خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای اکبر شهیدی خ جمهوری پاساژ ایران طبقه دوم پلاک ۱۵۶ ۰۹۱۴۴۰۶۹۸۹۲ – ۳۵۲۶۳۰۲۵