شهر کد نمایندگی نوع فعالیت نام نماینده آدرس شماره تماس
ارومیه ۱۱۴ ریکار آقای وحید تقی زاده خیابان بعثت جنب پاساژبعثت نمایندگی تقی زاده ۰۹۱۴۳۴۵۱۴۷۶
۰۴۴-۳۲۲۴۱۹۸۵
خوی ۱۱۳ مارشال آقای امیر ضیایی بازار جوادیه بازار سبزی فروشان فروشگاه ضیایی ۰۴۴-۳۶۲۴۲۸۹۸
۰۹۱۴۳۶۱۱۰۶۳
میاندوآب ۱۴۵ فروش و خدمات پس از فروش آقای سلمان جواهری میاندوآب خ امام بازارچه امام فروشگاه چرخ خیاطی جواهری ۰۹۱۴۱۸۳۱۸۰۴
۰۴۴-۴۵۲۶۶۷۴۶
سلماس خدمات سرویس و خدمات پس از فروش آقای خلیل آذرآبادی خیابان امام انتهای پاساژ ولیعصر ۰۹۹۰۳۷۶۹۱۰۰
۰۴۴۳۵۲۳۳۳۸۰

کد نمایندگی: ۱۱۴

نام نمایندگی: آقای وحید تقی زاده

استان: آذربایجان غربی

شهر: ارومیه

عنوان نمایندگی: ریکار

۰۹۱۴۳۴۵۱۴۷۶

۰۴۴-۳۲۲۴۱۹۸۵

خیابان بعثت جنب پاساژبعثت نمایندگی تقی زاده

کد نمایندگی: ۱۱۳

نام نمایندگی: آقای امیر ضیایی

استان: آذربایجان غربی

شهر: خوی

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۴۳۶۱۱۰۶۳

۰۴۴-۳۶۲۴۲۸۹۸

بازار جوادیه بازار سبزی فروشان فروشگاه ضیایی

کد نمایندگی: ۱۴۵

نام نمایندگی: آقای سلمان جواهری

استان: آذربایجان غربی

شهر: میاندوآب

عنوان نمایندگی: فروش و خدمات پس از فروش

۰۹۱۴۱۸۳۱۸۰۴

۰۴۴-۴۵۲۶۶۷۴۶

میاندوآب خ امام بازارچه امام فروشگاه چرخ خیاطی جواهری

کد نمایندگی: خدمات

نام نمایندگی: آقای خلیل آذرآبادی

استان: آذربایجان غربی

شهر: سلماس

عنوان نمایندگی: سرویس و خدمات پس از فروش

۰۹۹۰۳۷۶۹۱۰۰

۰۴۴-۳۵۲۳۳۳۸۰

خیابان امام انتهای پاساژ ولیعصر